Dane o mnie

to JA:

mgr Witold Polański – BIEGŁY REWIDENT SENIOR

Adres siedziby:
33-101 Tarnów, ul. Obrońców Tobruku 47

kom. 666 816 316; e-mail: witold.polanski@pro.onet.pl; skype: wpolanski 

przez 33 lata było:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG)

NIP: PL 873-020-29-38            Regon: 850022549

od 1 marca 2024 roku usługi wykonuję w ramach działalności wykonywanej osobiście

magister ekonomii, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
(SGH, w latach 1949–1991 Szkoła Główna Planowania i Statystyki, SGPiS – najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce)

JEST:

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. (poz. 1415)

USTAWA z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Art. 19. Biegły rewident, który osiągnął wiek emerytalny i na swój wniosek wystąpił z samorządu biegłych rewidentów, może posługiwać się tytułem „biegły rewident senior”.

BYŁO:

Rejestr biegłych rewidentów
prowadzony przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, nr rejestru: 9697

BYŁO:
Lista podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
prowadzona przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, numer podmiotu 2604

Podmiot 2604 został – na swój wniosek – wykreślony z dniem 13 czerwca 2017 r. z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Powodem wniosku był brak możliwości wykonywania zawodu w formie jednoosobowej kancelarii, w związku ze zmianami w ustawie o biegłych rewidentach i firmach audytorskich.

Pozostałe usługi – nie zastrzeżone dla Firma Audytorskich – wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (biuro rachunkowe) lub w oparciu o umowy cywilno-prawne, gdy wymagana jest wiedza i doświadczenie w rachunkowości i podatkach. Nie świadczę doradztwa podatkowego, lecz wyjaśniam zawiłości przepisów podatkowych i wspieram przedsiębiorców chcących działalność gospodarczą prowadzić legalnie i zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.

Realizuje kontrolę zapisów w ewidencjach księgowych i podatkowych poprzez analizę JPK_KR, JPK_VAT, JPK_FA, JPK_WB- JPK_MAG.

Jednostkom badającym sprawozdania finansowe szczególnie polecam: https://polanskiaudyt.pl/bilans-pro/

„Jeśli jest coś, co mogę zrobić wydajniej i lepiej niż zrobią to inni, to nie ma sensu, abym to robił taniej od nich”.

Rota ślubowania składanego przez biegłego rewidenta ma następujące brzmienie:
„Przyrzekam, że jako biegły rewident będę wykonywać powierzone mi zadania w poczuciu odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i normami wykonywania zawodu, kierując się w swoim postępowaniu etyką zawodową i niezawisłością. Poznane w czasie badania fakty i okoliczności zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”