Excel dla Biegłego Rewidenta

O tym jak biegły rewident może (a nawet powinien) wykorzystać wszystkie JPK_   a szczególnie JPK_KR do badania sprawozdania finansowego powiem w bezpośredniej rozmowie z zainteresowanymi … Temat powinien zainteresować także Głównych Księgowych, Dyrektorów Finansowych a także członków Rad Nadzorczych.

Co i jak zapraszam do kontaktu: 666 816 316