Wynagrodzenie

Proponowane wynagrodzenie oparte jest na szacunkowej prognozie wymaganego do wykonania prac doświadczenia konsultantów oraz czasu spędzonego na badaniu, przy założeniu, że otrzymywane będzie odpowiednie wsparcie w trakcie badania ze strony klienta.

Przy wyliczaniu kosztów świadczonych usług opieram się na następujących założeniach:

  • wynagrodzenie za świadczone usługi powinno umożliwić wykonanie usługi na najwyższym poziomie,
  • w wykonaniu badania zawsze staram się minimalizować koszty związane z pracą dla Klienta, którymi mógłby zostać obciążony.

 

Wynagrodzenie płatne jest (propozycja) w następujący sposób:

  • 35% w terminie 14 dni od podpisania umowy i przed rozpoczęciem prac (zadatek),
  • 55% w terminie 7 dni od zakończenia badania sprawozdania finansowego, potwierdzonego przekazaniem wniosków z badania w postaci zestawienia ewentualnych i proponowanych korekt do sprawozdania finansowego,
  • 10% w dniu przekazania dokumentów końcowych z badania sprawozdania finansowego (opinii i raportu).

 

Szczegóły umowy dotyczące wynagrodzenia, określane są w drodze bezpośrednich uzgodnień.

„Jeśli jest coś, co mogę zrobić wydajniej i lepiej niż zrobią to inni, to nie ma sensu, abym to robił taniej od nich”.