Krajowe Standardy Rewizji Finansowej

Krajowy standard rewizji finansowej nr 1 – Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych

 

Załącznik nr 1 do krajowego standardu rewizji finansowej nr 1 – Związki zachodzące między składnikami ryzyka badania

Załącznik nr 2 do krajowego standardu rewizji finansowej nr 1 – Przykład opinii bez zastrzeżeń

Załącznik nr 3 do krajowego standardu rewizji finansowej nr 1 – Przykład opinii bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem

Załącznik nr 4 do krajowego standardu rewizji finansowej nr 1 – Przykład opinii z zastrzeżeniem ze względu na niepewność spowodowaną ograniczeniem zakresu badania wraz z uzupełniającym objaśnieniem

Załącznik nr 5 do krajowego standardu rewizji finansowej nr 1 – Przykład opinii z zastrzeżeniem ze względu na odstępstwo od zasad rachunkowości wraz z uzupełniającym objaśnieniem

Załącznik nr 6 do krajowego standardu rewizji finansowej nr 1 – Przykład opinii negatywnej

Załącznik nr 7 do krajowego standardu rewizji finansowej nr 1 – Przykład odmowy wyrażenia opinii

 

 

Krajowy standard rewizji finansowej nr 2 – Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

 

Załącznik do krajowego standardu rewizji finansowej nr 2 – Przykład opinii bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem

 

 

Krajowy standard rewizji finansowej nr 3 – Ogólne zasady przeprowadzania przeglądu sprawozdań finansowych/skróconych sprawozdań finansowych oraz wykonywania innych usług poświadczających

 

Załącznik nr 1 do krajowego standardu rewizji finansowej nr 3 – Przykład raportu bez zastrzeżeń

Załącznik nr 2 do krajowego standardu rewizji finansowej nr 3 – Przykład raportu z zastrzeżeniami

Załącznik nr 3 do krajowego standardu rewizji finansowej nr 3 – Przykład raportu bez zastrzeżeń

 

Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwałę w dniu 31 marca 2010 r.

 

Stanowisko KRBR z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie innych usług poświadczających wchodzących w zakres czynności rewizji finansowej