Dane kontaktowe

Witold Polański
BIEGŁY REWIDENT
ul. Obrońców Tobruku 47
33-101 Tarnów

NIP: 873-020-29-38
Mobil: 666 816 316
Fax: 14 636 36 77

www.polanskiaudyt.pl
E-mail: Witold.Polanski@pro.onet.pl
Skype: wpolanski

Siedziba na mapie

Administrator oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji w tym przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez wdrożenie oraz utrzymywanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
Wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez RODO, a także potrzebom Klientów oraz podmiotów współpracujących udostępniony został niniejszy serwis informacyjny, w ramach którego będą publikowane wszelkie istotne dla procesów przetwarzania danych osobowych informacje, w tym również informacje mające na celu spełnienie obowiązków informacyjnych określonych art. 13 i 14 RODO.
Ponadto informuję, że nie dokonuje profilowania osób odwiedzających stronę polanskiaudyt.pl