Oferta

“Jeśli poszukujesz taniego biegłego rewidenta, nie trać czasu albo przejdź od razu na zakładkę Dane firmy”.

 

Moim celem było, aby badanie sprawozdań finansowych nie było postrzegane tylko jako spełnienie ustawowego obowiązku i powiększenie kosztów przedsiębiorstwa.

Korzyści wynikające ze współpracy z Kancelarią Biegłego Rewidenta to podniesienie wiarygodności Państwa Firmy poprzez między innymi:

  • zminimalizowanie zbędnego ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji na podstawie systemu rachunkowości,
  • ograniczenie zagrożeń związanych z sankcjami ze strony organów skarbowych wynikających z nieprawidłowych rozliczeń podatkowych i nierzetelnych ksiąg rachunkowych.

Firma:

Witold Polański – BIEGŁY REWIDENT przynależy do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Usługi audytorskie wykonuje od 1997 roku, od 2001 roku jako niezależny biegły rewident.

W minionych latach pracowałem jako menadżer w kilku renomowanych firmach audytorskich, współpracując z nimi w ramach umowy o współpracy i wykonując audyty jako ich kluczowy biegły rewident.

Obecnie pracuję w imieniu innych firm audytorskich jako ich kluczowy biegły rewident, gdy wykonuję czynności rewizji finansowej, obejmujące badanie, przeglądy sprawozdań finansowych lub inne usługi poświadczające, o których mowa w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej (art. 2 pkt 2)*

Ponadto realizuję w imieniu własnym i na swój rachunek inne usługi biegłego rewidenta np.:

– Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;

– Działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków;

– Wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych;

– Świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej;

– Świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów,

w tym:

  • opinie o planach przekształcenia przedsiębiorców;
  • audyt wewnętrzny dla jednostek sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstw;
  • audyt “śledczy” na potrzeby właścicieli firm;
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości lub międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej.

“Jeśli jest coś, co mogę zrobić wydajniej i lepiej niż zrobią to inni, to nie ma sensu, abym to robił taniej od nich”.