Obligatoryjne szkolenia

 

 

Szkolenia z MSSF

W pierwszym kwartale 2008 roku odbył się cykl szkoleń z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Zgodnie z zawartą w dniu 20 grudnia 2005 r. umową pomiędzy Ministerstwem Finansów a Krajową Izbą Biegłych Rewidentów i Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, na mocy której strony zadeklarowały chęć współpracy przy realizacji, przyznanego przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Grantu IDF nr TF054298 na przeprowadzenie reformy rachunkowości i rewizji finansowej w Polsce, w okresie od stycznia do marca 2008 r., w ramach II Komponentu Grantu pt. „Edukacja i Szkolenie”, odbyły się kompleksowe szkolenia z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) z udziałem biegłych rewidentów, księgowych oraz urzędników administracji publicznej, pracujących w instytucjach regulacyjnych.

Poniżej lista biegłych rewidentów, którzy ukończyli szkolenie oraz otrzymali stosowny certyfikat:

Andrzejewski Roman – RO KIBR Poznań
Barcikowska Alina – RO KIBR Warszawa
Chojnowski Tomasz – RO KIBR Gdańsk
Czerwieniec Janusz – RO KIBR Radom
Dąbrowski Henryk – RO KIBR Lublin
Drewniak Henryk Michał – RO KIBR Gorzów Wlkp.
Fałowski Władysław – RO KIBR Wrocław
Gawrońska Joanna – RO KIBR Elbląg
Karpiak Andrzej – RO KIBR Rzeszów
Kielan Zofia – RO KIBR Opole
Kowalczyk Iwona – RO KIBR Szczecin
Maciejewska Izabela – RO KIBR Łódź
Mielechowicz Sylwia Katarzyna – RO KIBR Białystok
Minczanowski Grzegorz – RO KIBR Bielsko-Biała
Ostrowska Karolina – RO KIBR Poznań
Pawlak Maria – RO KIBR Legnica
Pepol Marek – RO KIBR Olsztyn
Polański Witold – RO KIBR Tarnów
Przybyt Agnieszka – RO KIBR Gdańsk
Saladra Jerzy – RO KIBR Bydgoszcz
Skowron Zofia – RO KIBR Częstochowa
Sobański Aleksander – RO KIBR Koszalin
Sobińska Ewa – RO KIBR Warszawa
Szafraniec Jadwiga – RO KIBR Wrocław
Urbańska-Dąbek Jadwiga – RO KIBR Gdańsk
Witek Lucyna – RO KIBR Gdańsk
Wojnowska Małgorzata – RO KIBR Gdańsk
Zakrzewska Justyna Beata – RO KIBR Warszawa