Biblioteka Biegłego Rewidenta

Publikacje IFAC

dostępne m.in. na stronie KIBR w zakładce: Samorząd > Współpraca międzynarodowa > Publikacje IFAC

MSB_1_Podstawowe_pojecia

MSB_2_Wskazowki_praktyczne

IFAC_Jakość

IFAC_Zarządzanie

IFAC_Usługi_przegląduMWPB 1000Kodeks_IFACFCAM_2012_PL1 ISSAI standardy-issai-100-200-300-400podrecznik-kontroli-systemow-it-dla-nik-okladkax